SEZER CİHANER KESER
NUH NEVİ’DEN SERİSİ / “TUFAN”
SPECIES FROM NOAH’S ARK / “THE FLOOD”
Kişisel Heykel Sergisi / Personal Sculpture Exhibition
29 Mayıs/May - 11 Haziran/June 2017

Açılış/Opening : 29 Mayıs/May 2017 Pazartesi/Monday - Saat : 18:00 / 6 PM
ANKÜSEV Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi : Kuleli Sokak No 42 G.O.P. - Ankara

Sanat farklı kültürlerin yaratıcı toplulukları arasındaki iletişime aracılık eden önemli bir etkendir. Sanat; tarihin, kültürün, siyasetin ve dilin derinliklerine inilmesini ve keşfini teşvik eder. O, bu bağlamda bulunduğu coğrafyanın hakkını veren oradan etkilenen, orayı etkileyen bir sanatçıdır. İletişimi farklı bir dilsel alanda somutlaştırma uğraşısında bulunan sanatçı, Van Gölü’nün derin maviliğinden ve gölü çevreleyen yüce dağlarından etkilenerek ürettiği heykellerinin çıkış efsanesi olan Nuh Tufanı için; “ Bu göl, Nuh’un Gemisi’nin karaya yanaşması içindi belki; belki o yüzden her türden insan yaşar çevresinde, her dil konuşulur, her din ifadesini bulur; endemik bitkiler, farklı türden hayvanlar birlikte yaşamı kucaklar, bu yüzden tür bakımından bu denli zengindir... Çünkü halkı, onların Nuh’un Gemisi’nden yayıldığına inanır” ifadelerini kullanması yaşadığı coğrafya ile olan tinsel yolculuğunun somutlaşmasından olsa gerek. Çünkü sanatın duyusal iletişim gücü, kültürel etkileşimde en önemli araçtır.


Sanat eğitimi kavramı; görsel, işitsel, sessel, sözsel, devinimsel, dramatik ve plastik sanatlar alanlarında ulusal ve evrensel son gelişmeleri izlemeyi, uygulamalı ve kuramsal çalışmalar yapmayı içermektedir. Sanat eğitimi; sanat olanla sanat olmayanı ayırt etmeyi sağlama, sanatı tanımlama, insan gelişiminde kültür ve sanatın katkısını kavratma ve en geniş biçimi ile bir sosyokültürel estetik eğitim verme olarak kabul edilmektedir. Nuh Nevi’den Serisi ile Sezer Cihaner de dünyadaki bütün kültürler arasında ortaklıklar bulunduğuna ve bunu en iyi ifade biçiminin evrensel bir efsanenin yeniden yorumlanması ile sanatsal üretimler olduğuna işaret etmektedir.


Gördükçe heyecanlandığım ve gururlandığım sanatsal üretimleri için sevgili Sezer’i tebrik ediyor, ileriki sanatsal ve akademik hayatında sonsuz başarılar diliyorum. İyi seyirler…


Prof.Dr. Ayşe Çakır İlhan
Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
- Sergi Kataloğundan Alıntı - 

Tufan...
“Taşın, demirin, ahşabın doğallığı; bizim aşırı süslenmiş modernizmimizin gölgelerine tutulan bir ışık gibi... Kendimizle, geçmişimizle ve doğayla yüzleşirken, her seferinde tekrar ile karşılaşıyoruz. Doğa, kafası karışanlara, içinden çıkılmaz kuyulara düşenlere el uzatır ve onun sayesinde insanoğlu her seferinde yeniden başlar. Tanrı tarafından bir kavmi, milleti ya da tüm insanları cezalandırmak amacıyla gönderildiğine inanılan büyük felaket, Nuh Efsanesi…
Dünyadaki her dilden, her ulustan insanı birleştiriveren tek efsane olan Nuh’un anlatısı, değişerek, gelişerek, yenileşerek çağları aşıyor, bize ulaşıyor. Küresel ısınma sürdüğü sürece; dünyadaki politik çalkantılar var oldukça; içimizdeki girdaplarla boğuştukça; bir gün herkes için yeniden Nuh’un Gemisi gelmeyecek mi?
Yeni bir Nuh yorumuna ve kardeşliğine ihtiyacımız yok mu?
Unutma, “Nuh’un Gemisi aradığın yerde değil!”

Sezer Cihaner Keser
1976 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı aynı zamanda Rektörlük Sanat Danışmanlığı görevini yürüttü. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı’nda yüksek lisans programını tamamladı. 2002-2005 arası çalışmalarını Almanya’da sürdürdü.  2002 – 2004 Berlin Humboldt Üniversitesi, Winckelmann Enstitüsü Kültür ve Sanat Bilimi Sokrates Program öğrenciliği yaptı. 2003 yılında İsmail – Çoban Stiftung İ.G. zur Förderung jungen Künstler Vakfı “Atelierhaus” Yaz Okulu’na gitti. 2009 yılında Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı, Güzel Sanatlar Eğitiminde Doktorasını aldı.  2010 yılında Erasmus Programı kapsamında Letonya Sanat Akademisi’nde eğitim verdi. 2013 yılında Doçentlik unvanını aldı. Halen Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Anasanat Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta ve Heykel Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Altı kişisel sergisi, iki anıt uygulaması ve iki ödülü bulunan sanatçı, Almanya, Danimarka, Letonya, Arjantin, Yunanistan, Hırvatistan, Lübnan, Makedonya, Rusya başta olmak üzere yurtdışında ve yurtiçinde birçok uygulamalı heykel sempozyumu, festival, sergi, workshop, etkinlik ve projelerde bilimsel/sanatsal çalışmalarda bulunmuştur. Çok sayıda kurum, kuruluş ve özel koleksiyonda eserleri yer almaktadır. Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER) ve Çağdaş Heykeltıraşlar Derneği (ÇHD) üyesi olan sanatçı, çalışmalarına Ankara ve Van’da devam etmektedir.