MELİHA YILMAZ
"Eş Sürem"
Resim Sergisi & Painting Exhibition
3 - 17 Mayıs May 2019

Açılış Opening : 3 Mayıs 2019 - Cuma Friday - 17:30
Dünya Göz Sanat Galerisi : Tunus Caddesi No 28 -1 Kat Kavaklıdere - Ankara


Resimlerimde, binlerce yıl önce dağların doruklarında başlayan Türk tarihinin kültür izlerinden yararlanıyorum. Petrogliflerin figüratif anlatımcı unsurlarını, kayalardan alıp tual yüzeyine taşıyor ve onları resim sanatının diğer unsurlarıyla buluşturarak çağdaş bir anlayışla yorumluyorum. Gündelik yaşam, avlanma, savaşlar, inançlar, tanrılar, ritüeller, doğum, ölüm gibi İnsan yaşantısına dair her türlü anlatımın yer aldığı, ön Türk tarihini yansıtan petroglifler, doğal olarak tüm bu yaşantıları yani kültür dünyasını şekillendirmiş olan mitolojik anlatılar içermektedir. “Mitolojik anlatılarda zaman kavramı süreklilik arz eden bir ‘şimdiki zaman’dır. Tıpkı masallarda olduğu gibi, mitlerde de insana özgü olaylar sonsuz bir şimdiki zamanda yer alır”. Bu zaman anlayışı, geçmiş, şimdi ve gelecek olarak düşünülen bir zaman değildir. Geçmiş, şu ana taşınabilen bir ‘şimdi’dir. Geçmişin kutsal enerjisi şimdiye aktarılır. Gelecek de ‘şimdi’ ile belirlenen bir zaman parçasıdır. Kutsal olmayanın, kronolojik özellikteki zamanın dışında, başlangıç ve anın birleştirildiği bir özellik taşır. Bu anlamda mitlerde bir ‘eş süremlilik’ görülür, art süremli (diakronik) değil, eş süremli (senkronik) bir zaman kavramı, yani ‘sonsuz bir şimdiki zaman’ söz konusudur. Sergim adını, ulusal kimliğimizin kültürel kökenlerini oluşturan mitlerdeki zaman kavramından almıştır.

Meliha Yılmaz, 1990 yılında, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun olmuş, aynı yıl Elmadağ Namık Kemal İlköğretim Okulu’na resim öğretmeni olarak atanmıştır. Gazi üniversitesindeki görevine 1991 yılında okutman olarak başlamıştır. 1993 yılında, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nı, 1999 yılında aynı enstitüde Doktora Programı’nı tamamlamıştır. 1997-2003 yılları arası okutman kadrosuyla G.Ü.G.E.F. Sınıf öğretmenliği bölümüne görevlendirilmiş, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Bölümlerinde Görsel sanatlar eğitimiyle ilgili dersler vermiştir. 2003 yılında, Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna atanmıştır. 2010 yılında plastik Sanatlar alanında doçent ünvanını, 2017 yılında ise profesör unvanını almıştır. Yurt içi ve yurt dışı resmi ve özel çeşitli koleksiyonlarda, müzelerde eserleri bulunan Yılmaz, oniki kişisel sergi açmış olup, ulusal ve uluslararası düzeyde yüzden fazla karma ve grup sergi, bienal, festival, çalıştay vb. sanatsal etkinliklere katılmıştır. 
Eserlerinde, binlerce yıl önce dağların doruklarında başlayan Türk tarihinin kültür izlerinden yararlanır. Petrogliflerin figüratif anlatımcı ifadeye sahip primitif çizgisel unsurlarını, kayalardan alarak tual yüzeyine taşır ve onları resim sanatının diğer unsurları ile buluşturarak çağdaş bir anlayışla yorumlar.
Halen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevini sürdürmekte olup, sanatsal çalışmalarına kişisel atölyesinde devam etmektedir.