GÜLTEKİN SERBEST
" Sonsuz Düşlerim "
Resim Sergisi │ Painting Exhibition
18 Şubat February - 18 Mart March 2020

 
Açılış/Opening : 18 Şubat/February 2020 Salı/Tuesday - Saat : 18:30
Valör Sanat Galerisi : 4. Cadde (Tudor) Şehit Mustafa Doğan Sokak No: 84/B Çankaya - Ankara

 
Gültekin Serbest son dönem çalışmalarıyla 18 Şubat'ta Valör Sanat Galerisinde saat 18:30'da izleyicisiyle buluşuyor. Sergiyi 18 Mart'a kadar ziyaret edebilirsiniz. 
 
Bir kültürün kayıp hazinelerini ortaya çıkarmak için, çoğunlukla sanat tarihçi gibi araştırmak, arkeolog titizliğinde belleğindekileri tuvale kazımak gerek. Gültekin Serbest, eski mabetlerin, tarihsel imgelerin, sümbül kokan sokakların, figüratif düşlerini kendine dert edinen bir sanatçıdır. İnsanlık tarihine yaptığı yolculuklarda her nesne, olgu ve imgenin tanıklıklarının hüznünü ruhunda hisseder. Uygarlıkların düş kırılmaları, sanatçının kurgulamalarında lirik minyatür gerçeklere dönüşür.
 
Zamana yenilmeyen eski özlemlerin kurgusu vardır sanatçının belleğinde. Geçmiş zamanın mitolojik gizemlerinin üzerindeki sis perdesini kaldırarak resme dönüştürür düşlerini. Tarihe karşı sorumluluk duygusunu, insani olana duyarlılık olarak algılar. Sanat anlayışı, sanatçı aydının sorumluluğunda yaşayan bir tarih bilincini içerir. Zamandan kaçışın gerçekte yaşadığı dönemden uzaklaşma olduğunun farkındadır Serbest.
 
Anadolu uygarlıklarının farklı simgelerinden hareket ederek, benzerliklerden kaçınır. Çağdaş minyatür resme göndermeler içeren sanat anlayışıyla kendine özgü bir resim dili yarattığı ve izleyiciyle bu dille konuştuğunu düşündürür. 
- Ümit Yaşar Gözüm * Felsefeci,Sanat Yazarı (Türkütopya Sanat Denemeleri)
 
Gültekin SERBEST
1955 Yılında Kosova’nın Prizren kentinde doğdu. 1978 yılında, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nden mezun oldu. Uzun yıllar boyunca İtalya’da, Yugoslavya’da ve Amerika’da bulunan galeri, müzelerde araştırmalar ve incelemeler yaptı. Çalışmalarını bir dönem Amerika’nın New York kentinde sürdüren sanatçı, bu kentte bir kişisel sergi açtı. Avrupa’nın ve Asya’nın çeşitli ülkelerinde, kişisel ve karma sergilere katıldı. (Bulgaristan, Moldova, Kırgızistan, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Macaristan, Gürcistan, Pakistan, ABD, Fransa ) Bulgaristan, Kosova ve Karadağ’da, Türkiye’yi temsilen, uluslararası sanat etkinliklerine ve performanslarına katıldı. Türkiye’de ve yurt dışında, resmi ve özel koleksiyonlarda, eserleri yer almaktadır. Ayrıca, Kırgızistan’ın Bişkek kenti Ulusal Müzesi’nde eseri sergilenmektedir. Bugüne kadar 54 kişisel sergi açmış, çok sayıda grup ve karma sergilere katılmıştır.
 
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) üyesi olan sanatçı, derneğin iki yıl genel sekreterliğini, dört yıl da başkanlığını yapmıştır. Çağdaş Sanatlar Vakfı kurucularındandır ve halen bu vakfın yönetim kurulu genel sekreterliğini yapmaktadır. Vakfın, 12 yıl boyunca düzenlediği Uluslararası Ankara Sanat Buluşması’nın koordinatörlüğünü de üstlenmiştir.
Sanatçı, çalışmalarını Ankara’da ki kendisine ait “6 Sanat Atölyesi” ‘nde sürdürmekte ve resim dersleri vermektedir