GÜLTEKİN SERBEST & FUNDA AÇIKGÖZ
GEÇMİŞİN SESSİZ TANIKLARI

Resim ve Seramik Sergisi
Painting & Ceramic Exhibition
13 Nisan April – 13 Mayıs May 2019

Açılış │ Opening : 13 Nisan April │ Cumartesi Saturday 14:00 – 20:00
Emin Antik Sanat Merkezi : Atpazarı Sokak No 24 Kale, Altındağ - Ankara

Geçmişin Sessiz Tanıkları!

Bir kültürün kayıp hazinelerini ortaya çıkarmak için, çoğunlukla sanat tarihçi gibi araştırmak, arkeolog titizliğinde belleğindekileri tuvale kazımak gerek. Gültekin Serbest, eski mabetlerin, tarihsel imgelerin, sümbül kokan sokakların, figüratif düşlerini kendine dert edinen bir sanatçıdır. İnsanlık tarihine yaptığı yolculuklarda her nesne, olgu ve imgenin tanıklıklarının hüznünü ruhunda hisseder. Uygarlıkların düş kırılmaları, sanatçının kurgulamalarında lirik minyatür gerçeklere dönüşür.

Zamana yenilmeyen eski özlemlerin kurgusu vardır sanatçının belleğinde. Geçmiş zamanın mitolojik gizemlerinin üzerindeki sis perdesini kaldırarak resme dönüştürür düşlerini. Tarihe karşı sorumluluk duygusunu, insani olana duyarlılık olarak algılar. Sanat anlayışı, sanatçı aydının sorumluluğunda yaşayan bir tarih bilincini içerir. Zamandan kaçışın gerçekte yaşadığı dönemden uzaklaşma olduğunun farkındadır Serbest.

Anadolu uygarlıklarının farklı simgelerinden hareket ederek, benzerliklerden kaçınır. Çağdaş minyatür resme göndermeler içeren sanat anlayışıyla kendine özgü bir resim dili yarattığı ve izleyiciyle bu dille konuştuğunu düşündürür.
- Ümit Yaşar Gözüm * Felsefeci,Sanat Yazarı (Türkütopya Sanat Denemeleri)

Gültekin SERBEST

1955 Yılında Kosova’nın Prizren kentinde doğdu. 1978 yılında, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nden mezun oldu. Uzun yıllar boyunca İtalya’da, Yugoslavya’da ve Amerika’da bulunan galeri, müzelerde araştırmalar ve incelemeler yaptı. Çalışmalarını bir dönem Amerika’nın New York kentinde sürdüren sanatçı, bu kentte bir kişisel sergi açtı. Avrupa’nın ve Asya’nın çeşitli ülkelerinde, kişisel ve karma sergilere katıldı. (Bulgaristan, Moldova, Kırgızistan, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Macaristan, Gürcistan, Pakistan, ABD, Fransa ) Bulgaristan, Kosova ve Karadağ’da, Türkiye’yi temsilen, uluslararası sanat etkinliklerine ve performanslarına katıldı. Türkiye’de ve yurt dışında, resmi ve özel koleksiyonlarda, eserleri yer almaktadır. Ayrıca, Kırgızistan’ın Bişkek kenti Ulusal Müzesi’nde eseri sergilenmektedir. Bugüne kadar 53 kişisel sergi açmış, çok sayıda grup ve karma sergilere katılmıştır.

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) üyesi olan sanatçı, derneğin iki yıl genel sekreterliğini, dört yıl da başkanlığını yapmıştır. Çağdaş Sanatlar Vakfı kurucularındandır ve halen bu vakfın yönetim kurulu genel sekreterliğini yapmaktadır. Vakfın, 12 yıl boyunca düzenlediği Uluslararası Ankara Sanat Buluşması’nın koordinatörlüğünü de üstlenmiştir.

Sanatçı, çalışmalarını Ankara’da ki kendisine ait “6 Sanat Atölyesi” ‘nde sürdürmekte ve resim dersleri vermektedir

Geçmişin Sessiz Tanıklarının İzinde Plastik Değer Yaratmak…

Açıkgöz, gerek resimlerinde gerekse seramik çalışmalarında kültürel ve tarihi mirası köklerinin üzerine yükselen ağaçların varoluş öyküsü olarak algılar. Kuşkusuz ki, seramiğin yeni kültür formları yaratma arayışlarında önemli katkısı var. Hatta uygarlaşmanın temel araçlarına dönüşerek değişim ve dönüşümün de vazgeçilmezi olduğu sanat tarihinin önemli bir gerçeği.

Öyle ki, her uygarlık kendi izlerini bıraktı çamurda, her kültür kendi biçimlerini yaratarak kalıcı oldu tarihte. Bu yüzdendir ki, seramik insanlığın geçmişinden günümüze uzanan köprüsüdür. Bu gelenekten beslenen Açıkgöz, farklı çamur türlerini, farklı plastik teknikleri birlikte harmanlayarak yeni teknikler denemekten kendisini alamasa da geleneksel mirası işlemekten vazgeçmedi.

Seramik eserlerin yorumlanması genelde geleneksel ve endüstriyel tarzın doğurduğu farklı bakışların yanılsamalarını içerir. Ancak gerçek olan tarihsel alandan beslenen çağdaş yorumların her zaman ilgialanı yarattığıdır. Tarihin izleğinde kendisini bulan formları günümüze taşıyarak, izleyicinin konumunu sorgulatıp, onları geçmişe doğru analitik bir yolculuğa çıkarıyor Açıkgöz.
- Ümit Yaşar Gözüm 
* Felsefeci,Sanat Yazarı (Türkütopya Sanat Denemeleri)

Funda AÇIKGÖZ

Ankara doğumlu sanatçı, babasının görevinden dolayı birçok farklı ilde yaşadı. Öğrenim hayatını Edirne’de, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ve Ankara’da tamamlayan sanatçının eserlerinin, bu yörelerin tarihi dokusundan etkilendiğini görmekteyiz. Edirne’de yaşadığı dönemde, tarihi evlerin kapı tokmakları, laleler, bereketin simgesi narlar ve Mimar Sinan’ın yapıları, eserlerinin en belirgin motifini ve kompozisyonlarını oluşturdu. Fırçasını sadece tuval ve kağıt üzerinde değil; kumaşlar üzerinde de ustalıkla kullanan sanatçı, ipek kumaş üzerinde ve ütü - baskı boya konusunda da ciddi çalışmalarda bulundu. Bu çalışmalarını, 1993 yılında gerek duvar tablolarına, gerek kendi tasarladığı kıyafetlere ve gerek aksesuarlara uygulayarak yurt içinde ve yurt dışında çeşitli yerlerde sergileme fırsatı buldu. Yağlı boya, sulu boya ve akrilik çalışmalarına devam eden sanatçı, uzun zamandır seramik çalışmalarını da resimle beraber devam ettirmekte ve özgün eserlerini karma sergilerde ve kendi kişisel sergilerinde de gözler önüne sunmaktadır. Son dönemde yaptığı resimlerinde ve seramiklerinde, lale ve nar motifleriyle birlikte Selçuklu Dönemi’ne ait rölyefleri ve çinileri, kendi yorumuyla harmanladığını görüyoruz. Yurt içinde ve dışında da resim ve seramik üzerine incelemelerde bulunan ve sanat çalışmalarına katılan sanatçının eserleri, yurt içinde ve dışında birçok karma sergide yerini almış ve birçok özel koleksiyonda da varlığını sürdürmektedir. Emin Antik Sanat Merkezi’ndeki açtığı bu sergi, 3. kişisel resim ve seramik sergisidir. Sanatçı, halen resim ve seramik çalışmalarına devam etmekte, kendisine ait Ankara’da bulunan “6 Sanat Atölyesi” ‘nde de seramik dersleri vermektedir.