AYTEN MUNGAN

"Suretten Sirete" Resim Sergisi

14-31 Ekim 2019 
Açılış : 14 Ekim 2019 Pazartesi │ Saat 18:00 - 20:00
Ziraat Bankası Kuğulu Sanat Galerisi : Tunalı Hilmi Caddesi No 104 Kavaklıedere - ANKARA
 
Görünen, biçim, resim, resim kopyası, nüsha, fotoğraf, yol, tarz gibi anlamları olan ‘suret’ sözcüğü, İslam felsefesinde, varlığın görünen, beş duyu ile algılanan yönüne karşılık geliyor. “Siret” ise İnsanın görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, tinsel durumunu, hal ve davranışlarını, doğasını, ahlakını, duygularını, karakterini, suretten öte olanı tanımlıyor.
 
Sufi düşüncede, varlığın suret-siret, görünen-görülmeyen üzerine kurulması, suretteki sığlığın, sirette ki derinliği perdelemesinden dolayı; varlığın suret ile siret-i arasında bir çelişki bir zıtlık ortaya çıkmasıdır. Bu konu, insan algısının izafiliğine göre değişir.
 
İzmir doğumlu olan sanatçı Buca Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü mezunudur. Resim çalışmaları şiir çalışmalarına paralel olarak başlamıştır.60 . kişisel sergisini açan sanatçı, resimlerinde belli bir çizgiye bağlı kalmadan yaşamın ve yaşadıklarının izlenimlerini kendine özgü simgeleriyle soyut ve spritüel bir yöntemle anlatmaktadır. Uygulanması zor bir malzemeyle çalışan sanatçı; kadın figürleri, yaradılış, değişim, yeniden doğuşu renklere bezeyerek anlatır.
 
Sanatçıya göre; ‘Sanat her daim gelişme göstermek zorundadır. Yeniliklere karşı durmadan mevcut olanı geliştirmek ve oradan farklı tekniklere varmak tıpkı kişinin tekâmülü gibidir. Sanat ilahi bir şeydir. Günümüzde oluşan karmaşa ve kaos ortamında sanatın her çeşidi insan için ilaç gibidir.’ 
Amacının eserlerinde evrenselliği yakalamak olduğunu belirten sanatçı; resimlerini inceleyenlerin üzerinde sevgi, mutluluk, değişim dalgaları yaratmayı, hoşgörüsüzlüğü kaldırmayı, kendi içsel dünyalarında bir serüvene çıkıp ruhsal yapılanmalarını tamamlamalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Resimlerinden bir tanesi Almanya’da basılan Cemil Kavukçu’nun  ‘Gamba ‘adlı eserine kitap kapağı olmuştur. Resimleri çeşitli yurt içi yurt dışı koleksiyonlarda yer almaktadır.